دسته: تکنولوژی

772047141213557392 0

معرفی بهترین آسمان خراش ها

  در شانگهای آسمانخراشی ساخته شده که اکنون به عنوان بهترین سازه مرتفع ساخت دست بشر شناخته می شود.  آسمانخراش Gensler که عنوان دومین آسمانخراش مرتفع دنیا را در اختیار دارد با دریافت جایزه Emporis به عنوان بهترین...