دسته: دسته‌بندی نشده

photo_2016-10-07_02-36-28 0

حسین جانم

🌹 حسین جانم🌹 زور دارد که ببینم همه رفتند حرم و من از دور برای تو غزل میسازم باز در تلخی ایامِ خودم، رویای.. “اربعینِ حرمت” را چو عسل میسازم