دسته: موسیقی

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b4%d8%a7%d8%af 0

موسیقی و شادی وارامش

گوش دادن به موسیقی باعث فعال شدن سیستم پاداش در مغز و افزایش روحیه انسان میشود. به همین دلیل برای رفتن به کنسرت و خرید آهنگ پول خرج میکنیم.موسیقی درمانی عبارت است از استفاده...

fkvh-1k 0

علی اصغر بهاری

گوید سلام علیک هی آوردمت صد نقل و می من شاهم و شاهنشهم پرده سپاهان می زنم … پیش درآمد و بداهه نوازی در بیات اصفهان آهنگ پیش درآمد از علی اصغر بهاری تار:...

untitled 0

دو نوازی تار

مخدومی شمس حق تبریز لطفی که هزار نوبهاری …. بی شک همنواز شدن تار محمدرضا لطفی با هر تار نواز جوانی ، اعتباری ست سترگ ،که بهاره فیاضی ؛ بانوی خوب تارنواز ایران با...